Δάνεια έως 25.000 ευρώ για γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποίηση

Δάνεια έως 25.000 ευρώ για γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποίηση

Την χορήγηση δανείων επιμερισμένου κινδύνου ύψους από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ, προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις προβλέπει το Ταμείο Μικροπιστώσεων…

Continue reading